Peamised sihtgrupid

-vedelkütuste jaemüüjad

-põllumajandus

-transport

-ehitus

-energiatootmine

-metsandus